Regulamin obowiązujący na terenie Dworku Nadmorskiego w Bobolinie.

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 14 00 pierwszego dnia pobytu gościa do godz. 10 00 dnia następnego.
 2. Warunkiem rezerwacji pokoju jest wpłata zaliczki w terminie do 3 dni. Po tym terminie rezerwację uznajemy za nieaktualną.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka nie jest zwracana.
 4. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony, wolny od opłat. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa obiektu.
 5. Brama wjazdowa otwarta jest w godzinach od 7 00 do 22 00. Po godzinie 22 00 wjazd i wyjazd po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą.
 6. Cisza nocna trwa od godz. 22 00 do godz. 7 00 dnia następnego.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 8. Opłata za pobyt w obiekcie, pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
 9. Dzieci mogą się poruszać na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych lub na odpowiedzialność opiekuna.
 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną.
 11. W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu , nie zwracamy opłaty za pobyt.
 12. Goście przebywający w obiekcie dłużej niż niż jedną dobę zobligowani są do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej , której wysokość ustalana jest poprzez radę Gminy Darłowo.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi okien.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 15. Ze względu na sąsiadowanie z lasem nadmorskim rozpalanie ognia w miejscach wyznaczonych wyłącznie na własną odpowiedzialność osoby rozpalającej.
 16. Zabrania się dokarmiania zwierząt. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu zostaną obciążone ewentualnymi kosztami związanymi z leczeniem zwierząt.